Abrukal on rahu, vaikus,  linnulaul ja meremüha…

Abruka saarel saab jalutada ürgmetsas, korraldada laste- ja looduslaagreid, läbi viia õppepäevi, kokkutulekuid, lihtsalt nautida rahu ja vaikust.

Kuidas Abrukale saab vaata siit >>>

Abruka saar asub Riia lahes Saaremaa lõunarannikul (4km Roomassaarest lõunas), kuulub Lääne-Saare valla haldusalasse. Pindala 8,8 ruutkilomeetrit, 32 elanikku(2010). Abrukat ümbritsevast 16 väiksemast saarest ja laiust (kokku 1,3 ruutkilomeetrit) on tuntumaid Vahase (65,5 ha), Kasselaid (49,9 ha), Linnusitamaa (5 ha) ja Kerju (2,3 ha).  Abrukal kasvab liigirikas, Eestis haruldane keskeuroopa tüüpi lehtmets.

Meresõidusihttuled on Abrukal aastast 1897, praegune alumine metallsõrestikktorn (20,7) valmis 1923 ja ülemine raudbetoontorn (36m) 1931.

Püsivalt asustati saar keskajal, Saare-Lääne piiskopid rajasid sinna hobuste kasvatamiseks karjamõisa. Abrukal on tegutsenud algkool 1883-1972 ja 1980-1986 ning kalurikolhoos “Murdlaine” 1949-1962. Aastal 1962 ühinesid Nasva “Kodurand”, “Vätta Kalur” ja “Murdlaine” ning tekkis kolhoos “Saare Kalur” . Abruka raamatukogu on tegutsenud järjepidevalt aastast 1928.